Libido często jest pojęciem utożsamianym tylko i wyłącznie z popędem seksualnym. Oczywiście, głównym składnikiem libido jest właśnie popęd seksualny, jednak warto mieć na uwadze fakt, że z perspektywy psychologii libido stanowi termin o nieco szerszym znaczeniu. Ten sposób pojmowania libido wywodzi się jeszcze od Freuda, który postrzegał libido nie tylko jako kwestię samego seksu, ale również jako naszą podstawową siłę życiową, stanowiącą podłoże naszych działań oraz naszych ambicji.

Można śmiało powiedzieć, że współczesna nauka pod wieloma aspektami potwierdza tę koncepcję Freuda. Spadek libido nie oznacza jedynie mniejszej ochoty na seks, lecz bardzo często niesie ze sobą również spadek sił witalnych organizmu, gorszą kondycję psychiczną itd.

Dlaczego jednak jest to ważne z perspektywy niniejszego tekstu? Aby w ogóle móc mówić o tym, czym jest libido oraz dlaczego jest ono tak ważne dla naszego życia, musimy uprzytomnić sobie nader złożoną naturę tego fundamentalnego popędu. Libido to nie tylko kwestia “fizjologicznej” chęci na seks, ale również liczne czynniki natury psychicznej. Co więcej, libido u kobiet ma co do zasady charakter znacząco odmienny, niż ma to miejsce w przypadku mężczyzn, co również stanowi sprawę, której nie należy lekceważyć.

Dlaczego libido jest tak ważne?

Nawet jeśli przyjmiemy zawężoną definicję pojęcia libido, tj. ograniczymy zasięg tego terminu jedynie do takich rzeczy, jak sprawność seksualna czy ochota na seks, to i tak dojdziemy do twierdzenia, że prawidłowy poziom libido jest jednym z kluczowych warunków decydujących o jakości naszego życia. Aktywność seksualna nie jest bowiem tylko i wyłącznie kwestią zaspokojenia czysto biologicznych potrzeb, lecz niezbywalnym wymiarem naszej osobowości. Wielu psychologów uważa nawet, że brak seksu lub też nieudane życie seksualne siłą rzeczy muszą prowadzić do uczucia frustracji, która wywiera negatywny, zaburzający wpływ na strukturę naszej osobowości.

Oprócz tego, seks ma przecież również znaczenie jako swoiste spoiwo związku a także specyficzna forma komunikacji emocjonalnej pomiędzy partnerami. To właśnie z tego powodu problemy w łóżku lub wręcz całkowite zaprzestanie uprawiania seksu najczęściej prowadzą do tego, że czujemy, jakbyśmy “oddalali” się od naszej drugiej połówki, aż wreszcie stajemy się sobie wzajemnie coraz bardziej obce.

Życie seksualne ma rzecz jasna także inny, niemniej istotny wymiar. Seks pozwala nam chociaż na moment zapomnieć o wszystkich otaczających nas troskach i problemach, skupiając się jednie na rozkoszy, jaką przeżywamy z partnerem. Leszek Kołakowski pisał o “akcie erotycznego porozumienia, na mocy którego przynajmniej na kilka minut można zażegnać fenomen obojętności świata”. Wydaje się, że w pewnym aspekcie jest to naprawdę znakomita definicja tego, czym niekiedy bywa dla nas seks.

Poznaj Viamea.

Libido u mężczyzn, a libido u kobiet

Jeżeli chodzi o różnice pomiędzy libido kobiecym a libido męskim, to przede wszystkim należy wskazać na jedną kwestię o fundamentalnym znaczeniu. A mianowicie: wraz z wiekiem libido kobiety rośnie, zaś libido mężczyzny maleje. Freud uważał na przykład, że z punktu widzenia dopasowania seksualnego, idealną relacją byłby związek 20 letniego mężczyzny z 40 letnią kobietą. Być może, jest w tym pewna przesada(tak jak w wielu innych koncepcjach ojca psychoanalizy), jednak nie da się ukryć, że problem istnieje.

Stąd też, kłopoty w zakresie spadku libido z wiekiem dotykają przede wszystkim mężczyzn. Na szczęście, nasze libido pozostaje w ścisłej zależności od ogólnej kondycji organizmu, a mówiąc dokładniej: od naszego zdrowia oraz zasobu sił witalnych, jakie pozostają do naszej dyspozycji. Stąd też spadkowi libido z wiekiem możemy skutecznie przeciwdziałać. Chodzi tutaj przede wszystkim o zdrową dietę, odpowiednią ilość snu, unikanie używek, redukcję stresu a także regularną aktywność fizyczną.

Wprowadzenie do naszej codziennej egzystencji wymienionych czynników powinno sprawić, że nasz organizm będzie prawidłowo produkował Testosteron nie tylko po przekroczeniu 35 roku życia, ale nawet po przysłowiowej pięćdziesiątce.

Leave a Reply