+
   Legenda skrótów:
D.A. dworzec autobusowy
D.K. dworzec kolejowy
P.DW. przystanek dworcowy
P.K. przystanek kolejowy
RYN. rynek
SKRZ. skrzyżowanie dróg
SZK. szkoła
UG urząd gminy
UPT urząd pocztowo - telekomunikacyjny
OS. osiedle
OŚR.ZDROW. ośrodek zdrowia
SZK.ROLN. szkoła rolnicza
D/W przystanek do wysiadania
Localhost via UNIX socket