.
  przystanek początkowy:                       przystanek końcowy: