+ TRANSKOM - PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE W SKOCZOWIE
.
  przystanek początkowy:                       przystanek końcowy: