Skip Navigation
 
  wyszukiwarka

Bilet elektroniczny

Regulamin korzystania z biletu elektronicznego (EM-karty) w P. K. „TRANSKOM” sp. z o. o. w Skoczowie:

1.      Niniejszy regulamin (oraz wszystkie jego ewentualne zmiany) dostępny jest na dworcu w Skoczowie na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej www.transkom.pl

2.      EM-karta pasażera jest plastikową, zbliżeniową kartą chipową zawierającą wszelkie informacje dotyczące jej posiadacza. Prawidłowo zaprogramowana i odczytana przez bileterkę karta uprawnia do przejazdu autobusami kursowymi naszego Przedsiębiorstwa.

3.      EM-kartą może posługiwać się wyłącznie osoba, na którą została ona wydana.

4.      EM-kartę otrzymuje pasażer, który korzysta w P.K. „TRANSKOM” w Skoczowie sp. z o.o. w Skoczowie z przejazdów na podstawie biletu miesięcznego, okresowego.

5.      Pierwszą EM-kartę do biletu miesięcznego pasażer otrzymuje po wpłaceniu kaucji w wysokości 10,00 zł brutto, (biletu okresowego 10,00 zł brutto). EM-karta starannie użytkowana może służyć pasażerowi przez wiele lat, ponieważ jej żywotność oceniana jest na 100 000 cykli zapisu/odczytu.

6.      W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub utraty EM-karty, za jej ponowne wydanie pasażer zobowiązany jest uiścić opłatę w wysokości 10,00 zł brutto. W tym celu pasażer powinien niezwłocznie zgłosić się w kasie biletowej na dworcu autobusowym w Skoczowie lub w Cieszynie w godzinach i terminach ich otwarcia.

7.      Aby nabyć bilet EM-kartę, należy udać się do kasy biletowej P.K. „TRANSKOM” sp. z o.o. w Skoczowie znajdujące się na dworcu autobusowym w Skoczowie lub w Cieszynie.

8.      W chwili zakupu oraz przedłużania ważności biletu należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe określenie pełnej nazwy przystanku początkowego i końcowego ze wskazaniem ewentualnego przystanku przesiadkowego.

9.      Paragon fiskalny jest dowodem fiskalnym potwierdzającym zakup biletu, a także zgodnie z prawem przewozowym, dokumentem poświadczającym ubezpieczenie podróżnego na czas podróży. W przypadku zgubienia lub zniszczenia EM-karty lub paragonu fiskalnego pasażer nie może korzystać z przewozu tylko na podstawie jednego z tych elementów. Pasażer nie posiadający wszystkich tych elementów biletu miesięcznego zobowiązany jest wówczas zakupić bilet jednorazowy uprawniający do przejazdu danym kursem.

10.  Podczas wsiadania do autobusu przednimi drzwiami pasażer obowiązkowo rejestruje swój przejazd poprzez przyłożenie EM-karty (na ok. 2 sekundy) do czytnika znajdującego się w górnej części bileterki. Szczegółowych informacji w tym zakresie udzieli kierowca. Karta jest ważna, gdy bileterka wyda pojedynczy sygnał akceptujący dane zawarte na karcie.

11.  Podczas kontroli rewizorskiej pasażer ma obowiązek przedstawić na wezwanie EM-kartę i paragon fiskalny wraz z dokumentem uprawniającym do ulgi, w przypadku biletów objętych ulgą ustawową.

12.  Pasażer zobowiązany jest zakupić jednorazowy bilet uprawniający do przejazdu danym kursem jeżeli:

nie posiada przy sobie ważnej EM-karty

posiadana EM-karta jest uszkodzona i nie ma możliwości jej odczytu,

próba rejestracji przejazdu zakończyła się jakimkolwiek komunikatem o braku

uprawnień do przejazdu na danym kursie.

13.  EM-karta nie wymaga specjalnych warunków przechowywania. Jednakże nie zaleca

się zginania, przetrzymywania w niskich temperaturach (poniżej 4 stopni Celsjusza), poddawania na działanie wysokich temperatur (powyżej 50 stopni Celsjusza), gdyż może to doprowadzić do jej rozwarstwienia. Należy również unikać trzymania karty w miejscach takich jak tylne kieszenie spodni i podobne, ponieważ może to doprowadzić do stałego odkształcenia karty, które skutkuje niewidocznym złamaniem wewnętrznej anteny wbudowanej w kartę.

 

Instrukcja dla pasażera korzystającego z biletu elektronicznego P.K.”TRANSKOM” sp. z o.o. w Skoczowie:

1.      Podczas wsiadania do autobusu przednimi drzwiami pasażer obowiązkowo rejestruje swój przejazd poprzez przyłożenie EM-karty (na ok. 2 sekundy) do czytnika znajdującego się w górnej części bileterki. Szczegółowych informacji w tym zakresie udzieli kierowca. Karta jest ważna, gdy bileterka wyda pojedynczy sygnał akceptujący dane zawarte na karcie. Szczegółowych informacji w tym zakresie udzieli kierowca.

2.      EM-karta ważna jest łącznie z biletem papierowym (paragon fiskalny). Utracenie jednego z tych dokumentów uniemożliwia korzystanie z usług P.K.”TRANSKOM” sp. z o. o. w Skoczowie.

3.      Podczas kontroli rewizorskiej pasażer ma obowiązek przedstawić na wezwanie EM-kartę wraz z dokumentem uprawniającym do ulgi, w przypadku biletów objętych ulgą ustawową.

4.      Pierwszą EM-kartę do biletu miesięcznego pasażer otrzymuje po wpłaceniu kaucji w wysokości 10,00 zł brutto, (biletu okresowego 10,00 zł brutto). Kwota ta zostanie zwrócona w przypadku zrezygnowania z kupowania biletów miesięcznych. Warunkiem otrzymania zwrotu pieniędzy jest dostarczenie niezniszczonej EM-karty do kasy biletowej. W przypadku zwrotu EM-karty zostanie sprawdzona zdolność do dalszego programowania karty oraz czytelność nadruku.

5.      W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub utraty EM-karty, za jej ponowne wydanie pasażer zobowiązany jest uiścić opłatę w wysokości 10,00 zł brutto.

 

Bilet elektroniczny.

Bilet elektroniczny jest kopią biletu papierowego zapisanego na karcie elektronicznej tzw. EM-Karcie. EM-Karta zawiera dane pasażera ( imię i nazwisko) oraz nr biletu i trasę przejazdu.

Elektroniczna kopia biletu zapisywana jest do karty poprzez programator kart w momencie sprzedaży biletu papierowego.

Bilet elektroniczny jest rejestrowany w autobusie przy pomocy bileterki z czytnikiem.

Bileterka sprawdza trasę przejazdu i datę ważności biletu.

Karta jest przypisywana pasażerowi, a przy kolejnej sprzedaży zapisywane są w niej elektroniczne kopie biletów. Karta wydana jednorazowo starannie użytkowana może służyć pasażerowi przez wiele lat, ponieważ jej żywotność oceniona jest na 100 000 cykli zapisu.

 

Rejestracja biletu w autobusie:

Pasażer z biletem EM-Karta po wejściu do autobusu przednimi drzwiami przykłada kartę do bileterki w polu czytnika kart. Bileterka sprawdza czy bilet jest ważny i potwierdza pojedynczym sygnałem dźwiękowym.

 

 

Pytania i odpowiedzi:

1.      Co zrobić i jaka jest przyczyna w wypadku gdy bileterka autobusowa w chwili odczytu karty wyświetli komunikat: „BŁĄD ODCZYTU EM-KARTY”?

Karta została przyłożona do czytnika na zbyt krótki okres czasu. EM-kartę należy w

takim wypadku przyłożyć do czytnika ponownie i przytrzymać ją na czas około

2 sekund.

2.      Co zrobić i jaka jest przyczyna w wypadku gdy bileterka autobusowa w chwili odczytu karty wyświetli komunikat: „BŁĄD DANYCH EM-KARTY”?

Na skutek zdjęcia EM-karty z programatora nie została dokończona operacja jej programowania w kasie biletowej podczas sprzedaży. Konieczne jest zgłoszenie się do kierownika kas biletowych (w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00), który przeprowadzi awaryjne programowanie karty.

3.      Co zrobić i jaka jest przyczyna w wypadku gdy bileterka autobusowa w chwili odczytu karty wyświetli komunikat: „NIEWŁAŚCIWY OKRES WAŻNOŚCI”?

Bilet zapisany w EM-karcie stracił ważność. Należy zakupić nowy bilet.

4.      Co zrobić i jaka jest przyczyna w wypadku gdy bileterka autobusowa w chwili odczytu karty wyświetli komunikat: „NIEWŁAŚCIWA TRASA”?

Bilet zapisany w EM-karcie nie obejmuje przystanku lub całej trasy, z której pasażer chce skorzystać w momencie wejścia do autobusu. Należy posłużyć się paragonem fiskalnym aby potwierdzić ważność biletu, a w drugiej kolejności prosimy zgłosić ten problem w kasach biletowych celem jego wyjaśnienia i bezpłatnej korekty trasy zapisanej w EM-karcie.

5.      Co zrobić i jaka jest przyczyna w wypadku gdy bileterka autobusowa w chwili odczytu karty wyświetli komunikat: „EM-KARTA ZASTRZEŻONA”?

EM-karta pasażera znalazła się na „czarnej liście” kart zablokowanych, kierowca ma prawo zatrzymać taką kartę do wyjaśnienia. Karta mogła zostać wciągnięta na „czarną listę” z kilku powodów, najczęstszym jest zgłoszenie przez właściciela faktu zaginięcia karty lub jej kradzieży.

6.      Czy w czasie podróży, posiadając EM-kartę i paragon fiskalny muszę mieć przy sobie również dowód osobisty lub inny dokument tożsamości?

Jeżeli pasażer zakupił bilet objęty ulgą ustawową to zgodnie z przepisami dotyczącymi ww. ulg pasażer musi posiadać przy sobie dokument uprawniający go do ww. ulgi, np.: legitymację szkolną, legitymację studencką itd. Jeżeli chodzi o bilety nie objęte ulgami ustawowymi to nie ma konieczności posiadania przy sobie dowodu tożsamości.

7.      Czy korektę trasy mogę dokonać nieodpłatnie?

Korekta trasy biletu wydanego razem z EM-kartą jest bezpłatna. Korekty tras biletów wydanych bez EM-karty obciążane będą tak, jak dotychczas opłatą manipulacyjną wynoszącą 10% wartości biletu.

8.      Jak należy przechowywać EM-kartę?

EM-karta nie wymaga specjalnych warunków przechowywania. Jednakże zginanie jej, przykrzywianie w niskich temperaturach (poniżej 4 stopni Celsjusza) może doprowadzić do jej złamania, natomiast podgrzewanie lub wystawienie karty na działanie temperatury wyższej niż 50 stopni Celsjusza spowoduje jej rozwarstwienie. Należy również unikać trzymania karty w miejscach takich jak tylne kieszenie spodni i podobne ponieważ może to doprowadzić do stałego odkształcenia karty, które skutkuje niewidocznym złamaniem wewnętrznej anteny wbudowanej w kartę.

 

 

 
 


« powrót|drukuj