Skip Navigation
 
  wyszukiwarka

BIP

1. DANE PODSTAWOWE

- Siedziba i adres spółki :

Przedsiębiorstwo Komunikacyjne "TRANSKOM" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Ciężarowa 41

43-430 Skoczów

województwo : śląskie

kraj : Polska

- Nazwa skrócona :

P.K. TRANSKOM sp. z o.o.

- Dane identyfikacyjne :

NIP : 548-007-51-46

Regon : 070508072

KRS : 0000186125

           Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy KRS

Konto : Bank Spółdzielczy w Skoczowie

Nr konta : 62 8126 0007 0012 2210 2000 0010

Telefony :

Centrala : (033) 853-29-28,  853-29-29

tel/fax : (033) 853-29-12

Dział Przewozów : (033) 853-34-67

e-mail : firma@transkom.pl

Dworzec autobusowy ul. Objazdowa (033) 853-32-88

Biuro Podróży DA ul. Objazdowa (033) 853-02-11

2. STRUKTURA WŁASNOŚCI SPÓŁKI

- Kapitał spółki :

wysokość kapitału zakładowego - 500.000 zł

liczba udziałów - 10.000 udziałów

wartość nominalna udziału - 50 zł

- Udziałowcy spółki :

Właścicielami 100% udziałów jest jedenastu udziałowców - pracowników i byłych pracowników spółki.

3. ORGANY SPÓŁKI

- Zarząd Spółki

Prezes Zarządu - Lech Mazur

Członek Zarządu - Zdzisław Sajak

- Walne Zgromadzenie Wspólników

- Rada Nadzorcza względnie Komisja Rewizyjna nie występują.

4. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

5. SCHEMAT ORGANIZACYJNY

6. STATUS SPÓŁKI

 
 


« powrót|drukuj